بایگانی برچسب: ماده 120 قانون مجازات

ماده 120 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 120

ماده 120 قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. تحلیل ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و […]