بایگانی برچسب: ماده قانونی دیه تورم صورت

ماده 715 قانون مجازات اسلامی

ماده 715 قانون مجازات اسلامی صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود. تحلیل ماده 715 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده […]