بایگانی برچسب: ماده قانونی تعریف دیه مقدر

ماده 448 قانون مجازات اسلامی

ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر تفسیر

ماده 448 قانون مجازات اسلامی دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. تحلیل ماده 448 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 448 کلیک کنید…