بایگانی برچسب: قرار تعویق صدور حکم و شرایط آن

ساده خوان حقوق جزا – مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲

ساده خوان حقوق جزا – مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ تعویق صدور حکم چیست؟ بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم به معنی آن است که پس از احراز مجرمیت متهم و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جرم ، دادگاه میتواند از اختیار خود مبنی بر تعویق صدور حکم استفاده […]