بایگانی برچسب: قتل

قاتل تبعه افغانستانی

یک تبعه افغانستان بهدست فردی از اتباع افغانستان به قتل رسیده است و این خبر در پی اعلام یک فقره قتل در بیمارستانی در شرق شهر تهران از طرفاداره دهم پلیس آگاهی تهران اعلام شده است