بایگانی برچسب: قانون کشت خشخاش

‌قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک 1338

‌قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک ‌مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ ‌ماده ۱ – مواد مخدره مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود: ‌اول – مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و یا سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد. ‌دوم – سایر […]