بایگانی برچسب: قانون مصرف مشروبات الکلی

ماده 264 قانون مجازات اسلامی

خوردن مایع سکر آور یا مسکر و یا دارای الکل به صورتی که سکر آور باشد کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند و همچنین آبجو یا فقاع دارای حد با مجازات 80 ضربه شلاق حدی می باشد.