بایگانی برچسب: قانون مسئولیت کیفری شرکت

ساده خوان حقوق جزا – ماده 20

ساده خوان ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات شخص حقوقی: مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت […]