بایگانی برچسب: قانون مجازات قوادی

ساده خوان ماده 242 قانون مجازات اسلامی

قانون 242 مجازات قوادی

ساده خوان ماده 242 قانون مجازات اسلامی 1-قوادی جرمی مقید به نتیجه است و باید زنا و یا لواط صورت گیرد و براي تحقق آن باید سوءنیت خاص وجود داشته باشد 2-در ماده فقط زنا و لواط مورد اشاره قرار گرفته است پس به هم رساندن دو یا چند نفر براي انجام تفخیذ یا مسـاحقه […]