بایگانی برچسب: قانون مجازات توهین

ماده ۶۰۸ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. تحلیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مباحث تعزیرات و […]