بایگانی برچسب: قانون مجازات تغییر در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه

ماده ۷۲۴ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۴ [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر راننده وسیله نقلیه‌ ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌ و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به […]