بایگانی برچسب: قانون مجازات تغییر ارقام و شماره پلاک

ماده ۷۲۰ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده

ماده ۷۲۰ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی […]