بایگانی برچسب: قانون غیر قابل تعلیق بودن قاچاق عمده مواد مخدر،مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ساده خوان حقوق جزا – ماده 47

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ساده خوان ماده 47 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی تنظیم شود؛ در تعلیق ساده مرتکب متعهد می‌گردد در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم نشود و با بررسی رفتار او در مدت […]