بایگانی برچسب: قانون عفو در حقوق کیفری ایران

ماده 96 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 96

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.