بایگانی برچسب: قانون رابطه جنسی با شخص مرده یا فوت شده

ماده 222 قانون مجازات اسلامی

رابطه جنسی با مرده و فوت شده

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.