بایگانی برچسب: قانون حقوق متهم و شاکی

بخش اول _فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات مورخ 24/03/1394

قانون اخلال در نظام اقتصادی

– تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن