بایگانی برچسب: قانون تفتیش اشیاء و اشخاص

ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ورود به اماکن بسته و تفتیش اشیاء و اشخاص در جرم غیر مشهود

ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.