بایگانی برچسب: قانون تعریف دیه و ارش

ساده خوان حقوق جزا – ماده 17

ساده خوان ماده 17 قانون مجازات اسلامی ماده ۱۷ – یکی از تقسیمات قانون‌گذار از نوع مجازات اصلی در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه می‌باشد عقوبت و مجازات اصلی وارد کردن جنایت غیر عمد بر نفس، اعضا و منافع و همچنین مجازات اصلی وارد کردن جنایت عمدی در مواردی که به هر […]