بایگانی برچسب: قانونمجازات مصادره اموال شرکت

ماده 22 قانون مجازات اسلامی

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمدهیا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.