بایگانی برچسب: قابل گذشت بودن کلاهبرداری شرایط

ساده خوان ماده 104 قانون مجازات اسلامی

جرایم قابل گذشت

لیست جرائم و متن مواد قانونی مستند قابل گذشت بودن جرائم کتاب حدود،قصاص،دیات و تعزیرات و قوانین خاص