بایگانی برچسب: عفو جدید قوه قضائیه 1402

ساده خوان ماده 96 قانون مجازات اسلامی

عفو عفو به عنوان یکی از موارد ساقط کننده مجازات(عدم اجرای مجازات )می باشد .زمانی که شاکی از وقوع جرم نزد مقام قضایی شکایت می کند مرجع قضایی پس از بررسی و تحقیقات مقدماتی در صورتی که فرد متهم را مجرم بداند ، او را به مجازات های مقرر در قانون محکوم می کند ولی در […]