بایگانی برچسب: طلب عفو

ساده خوان ماده 96 قانون مجازات اسلامی

عفو عفو به عنوان یکی از موارد ساقط کننده مجازات(عدم اجرای مجازات )می باشد .زمانی که شاکی از وقوع جرم نزد مقام قضایی شکایت می کند مرجع قضایی پس از بررسی و تحقیقات مقدماتی در صورتی که فرد متهم را مجرم بداند ، او را به مجازات های مقرر در قانون محکوم می کند ولی در […]