بایگانی برچسب: ضرر و زیان مدعی خصوصی در زمان تعلیق مجازات

ساده خوان حقوق جزا – ماده 51

مطابق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر محکومیت مجرم به اجرای موارد زیر ندارد