بایگانی برچسب: شرط گذشت شاکی در استفاده از مجازات جایگزین حبس

ساده خوان ماده 64 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 64 قانون مجازات اسلامی مجازات جایگزین حبس ماده ۶۴ مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات دادگاه میتواند با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب و آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیت ، شخصیت و سابقه مجرم ، وضعیت […]