بایگانی برچسب: شرایط پرداخت دیه قبل از مهلت قانونی

ساده خوان ماده 488 قانون مجازات اسلامی

ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر تفسیر

ساده خوان ماده 488 قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکوم له اعلام می کند. تبصره- مهلتهای پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم […]