بایگانی برچسب: شرایط مجازات ممنوعیت صدور چک

ساده خوان حقوق جزا – ماده 32

ساده خوان ماده 32 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 ممنوعیت از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته‌چک انسداد حساب‌جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب‌جاری می‌باشد. انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات […]