بایگانی برچسب: شرایط متهم برای تعویق مراقبتی صدور حکم

ماده 43 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 43

ماده 43 قانون مجازات اسلامی با موضوع تدابیر موضوع قرار تعویق صدور حکم که بر اساس شرایط محکوم تعیین می گردد.