بایگانی برچسب: شرایط قانونی حبس به خاطر جزای نقدی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 29

ساده خوان ماده 29 قانون مجازات اسلامی شرایط حبس بدل از جزای نقدی مطابق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی بعد از اتمام مجازات حبس اجرا می‌شود. بازداشت بدل از جزای نقدی درهرحال نباید از میزان مجازات حبس جرم بیشتر باشد […]