بایگانی برچسب: شرایط قانونی توبه در قانون مجازات

ساده خوان ماده 114 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392

توبه متهم در جرائم حدی به جز قذف و محاربه در صورتی که قبل از اثبات جرم باشد و ندامت و اصلاح مجرم را برای قاضی احراز نماید موجب ساقط شدن مجازات میگردد .

اگر جرائم حدی به جز قذف با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب جرم توبه نماید دادگاه میتواند درخواست عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.