بایگانی برچسب: شرایط قانونی اخراج از کشور بیگانگان

ماده 35 قانون مجازات اسلامی

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.