بایگانی برچسب: شرایط تحت نظر داشتن متهم توسط ظابط

ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری ایران در وظیفه ظابط درنتیجه تحقیقات به دادستان اعلام می دارد: ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را […]