بایگانی برچسب: سوسابقه اطفال و نوجوان و کودک

ماده 95 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 95

محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.