بایگانی برچسب: سوء پیشینه جرایم اطفال و نوجوانان

ماده 95 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 95

محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.