بایگانی برچسب: ساده خوان ماده 463 قانون مجازات

ساده خوان ماده 463 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 463 قانون مجازات اسلامی ماده 726 قانون مجازات اسلامی ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود. ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، […]