بایگانی برچسب: ساده خوان قانون مجازات اسلامی، وکیل سایبری در ایران، وکیل سایبری در تهران، وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

قانون جرایم رایانه ای – ماده 782 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۲ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. تحلیل – ماده ۷۸۲ قانون جرایم رایانه ای 1-ادله […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 781 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۱ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است. تحلیل – ماده ۷۸۱ قانون جرایم رایانه ای نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 780 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۰ در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد. تبصره – در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 779 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۹ ‎کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود. تحلیل – ماده ۷۷۹ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 778قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۸ چنانچه داده ‎های رایانه‎ ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ها خدشه […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 777 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۷ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. تحلیل – ماده ۷۷۷ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب قانون […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 776 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۶ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تحلیل – ماده […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 775 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۵ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 774 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۴ در مواردی که اصل داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 773 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۳ در مواردی که اصل داده ‎ها توقیف می ‎شود، ذی ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نشود. تحلیل […]