بایگانی برچسب: زمان اجرای حکم تعلیقی همراه با حکم غیر تعلیقی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 53

درصورتی‌که حکم محکومیت صادره دارای دو یا چند مجازات باشد و قسمتی از مجازات تعلیق شود یا اینکه یکی از مجازات‌ها تعلیق و الباقی تعلیق نگردد مطابق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مدت‌زمان تعلیق اجرای مجازات تعلیقی از زمانی آغاز می‌شود که مجازات غیر تعلیقی پایان یافته است.