بایگانی برچسب: روز آغاز مدت حبس

ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مالی 1401 مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می […]