بایگانی برچسب: رفع بازداشت متهم

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394 صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست. مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:الف جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد، یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه […]