بایگانی برچسب: رای وحدت رویه مربوط به مجازات جرم تا 3 ماه حبس

ساده خوان ماده 65 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 265 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 65 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اگر مجازات جرمی تا ۳ ماه حبس باشد ، مرتکب باید به یکی از مجازاتهای جایگزین حبس محکوم گردد رأي وحدت روية شمارة 746 ـ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطابق رای وحدت رویه فوق تبدیل مجازات حبس تا […]