بایگانی برچسب: رانندگی توسط شخص ممنوع از رانندگی

تعزیرات – ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

تعزیرات – ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول […]