بایگانی برچسب: دیه چشم

ماده 692 قانون مجازات اسلامی

692 قانون مجازات دیه چشم و بینایی تفسیر

ماده 692 قانون مجازات اسلامی از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. تحلیل ماده 692 […]