بایگانی برچسب: دیه صوت در قانون مجازات

ساده خوان ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 قانون مجازات اسلامی دیه

ساده خوان ماده 697 قانون مجازات اسلامی از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند. متن ماده 697 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 697 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…