بایگانی برچسب: دیه تورم در سال 1403

ساده خوان ماده 715 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 715 قانون مجازات اسلامی صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. متن ماده 715 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 715 قانون مجازات اسلامی […]