بایگانی برچسب: دیه تورم بدن

ساده خوان ماده 715 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 715 قانون مجازات اسلامی صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. متن ماده 715 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 715 قانون مجازات اسلامی […]