بایگانی برچسب: دفاع وکیل

وظیفه وکیل چیست؟

رعایت مصلحت موکل وظیفه و مسئولیت وکیل می باشد.