بایگانی برچسب: دفاع از اتهام قذف

ماده 248 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 قانون مجازات

قراین و دلایلی که نشان میدهد منظور از الفاظ ، قذف یا نسبت دادن زنا یا لواط نیست موجب سفوط حد قذف می باشد.