بایگانی برچسب: حکم مجازات قانونی رابطه جنسی مرد زن دار و زن شوهردار

ساده خوان ماده 225 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 225 قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می […]