بایگانی برچسب: حکم مجازات رابطه جنسی و زنا با مادر

ماده 224 قانون مجازات اسلامی

224 قانون مجازات حکم تجاوز جنسی

ماده 224 قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره 1- […]