بایگانی برچسب: حکم قانونی مجازات زنا و رابطه جنسی محصنه

ماده 225 قانون مجازات اسلامی

225 قانون مجازات زنای محصنه

ماده 225 قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق […]