بایگانی برچسب: حکم زنای دختر و پسر مجرد

ساده خوان ماده 230 قانون مجازات اسلامی

ماده 230 قانون مجازات تفسیر زنا و زابطه جنسی زن و مرد مجرد

ساده خوان ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است. شلاق در این ماده از باب حد اسـت و موجـب محرومیـت 2 سـاله بـراي محکـوم میگردد. متن ماده 230 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 230 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…